Regio Ouderenbiljart Rijnstreek en Vallei

Een nieuwe website met als doel beter en, vooral, sneller te kunnen communiceren.


competitie

Als gebruikelijk wordt in de Regio de competitie gespeeld in de periode van 1 september tot 1 april met een pauze in de maand december. Wij zullen deze website nadrukkelijk gaan gebruiken voor communicatie van alle zaken die op de competitie betrekking hebben. Denk daarbij met name aan hetgeen nu in het gele boekje is opgenomen.

PK's

De voorronden daarvan worden altijd in de maand december gespeeld. De finales vinden direct na einde van de competitie plaats en duren maximaal tot eind mei. De PK's kennen de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden. Elke jaar wordt een keuze gemaakt uit 2 van de spelsoorten. Binnen alle spelsoorten wordt gespeeld in drie klassen. Met name voor de PK's wordt onderzocht hoe we de website kunnen gebruiken voor optimalsieren van de communicatie

algemeen

Onze organisatie kent een veelheid aan informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals over vergaderingen en bestuursaangelegenheden. Dan zijn er uiteraard ook nog zaken als reglementen, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement. Ook voor al dit soort zaken, en meer, zal de website gebruikt gaan worden.


Documenten

Op deze website wordt veelvuldig verwezen naar allerlei informatie die vaak ook als bestand beschikbaar is.

Bij volledig operationaliseren van deze website zullen alle relevant documenten via deze website als download worden aanngeboden.,